loading
cartNaručite NeeS TOC Buider još danas!
NEES TOC BUILDER NARUDŽBA

Novosti

Produženje rokova i faza uvođenja elektronskog prijavljivanja dokumentacije u NeeS formatu

Produženje rokova i faza uvođenja elektronskog prijavljivanja dokumentacije u NeeS formatu

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBIH) na molbu nosioca dozvole za stavljanje lijeka u promet (podnosilaca zahtjeva) je na svojoj web stranici objavila da produžava rokove i faze uvođenja elektronskog prijavljivanja dokumentacije u NeeS formatu za sve zahtjeve davanja dozvole, obnova i izmjena dokumentacije za stavljanje lijeka u promet do 01.07.2015. godine.

NeeS postaje obavezan format dokumentacije na području BiH za sve vrste zahtjeva od 01.07.2015. godine.

Povezane novosti