loading
cartNaručite NeeS TOC Buider još danas!
NEES TOC BUILDER NARUDŽBA

Novosti

NeeS BiH

NeeS BiH

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine je na svojoj web stranici objavila plan implementacije NeeS-a u BiH.

Rokovi i faze uvođenja elektronskog prijavljivanja u NeeS formatu:

Od 15.07.2014. – moguće je slanje dokumentacije za postupke davanja/izmjene/obnove dozvole za stavljanje lijeka u promet u elektronskom NeeS foramtu.
07.2014.- 12.2014. – prelazni period namjenjen edukaciji i prilagođavanju podnosioca zahtjeva.
01.01.2015. – NeeS je obavezan format za sve zahtjeve za davanje prve dozvole i obnovu dozvole.
01.06.2015. – NeeS je obavezan format dokumentacije na području BiH za sve vrste zahtjeva.

Povezane novosti