loading
cartNaručite NeeS TOC Buider još danas!
NEES TOC BUILDER NARUDŽBA

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka

Prihvaćanjem ove Saglasnosti Ispitanik potvrđuje:

 • Istinitost svih podataka navedenih u formi za Narudžbu NeeS ToC Buildera,
 • Da je ova Saglasnost data dobrovoljno,
 • Da je Voditelj obrade informisao Ispitanika o obradi podataka (detalji u nastavku),
 • Da je Voditelj obrade informisao Ispitanika o pravima koja ima i koja može u svakom trenutku zatražiti slanjem upita na adresu firme Pharm-IT d.o.o. pisanim putem ili putem elektronske pošte na adresu dpo@pharm-it.eu

Kontakt podaci društva:

Pharm-IT d.o.o., Ulica Slobodana Kusturića 13, 78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
dpo@pharm-it.eu

Svrha obrade podataka: Narudžba aplikacije NeeS ToC Builder.

Trajanje Saglasnosti: Trajno / Do opoziva.

Lični podaci koji se prikupljaju: Ime i prezime, E-mail adresa.

Voditelj obrade: Pharm-IT d.o.o.

Izvršitelj obrade: Pharm-IT d.o.o.

Lokacija podataka:

 • Pharm-IT d.o.o. (e-mail, sistem za izradu sigurnosne kopije)
 • Nanokinetik Ltd (e-mail)

Prava Ispitanika:

 • Pravo na informisanje
 • Pravo na pristup ličnim podacima
 • Pravo na ispravak ličnih podataka
 • Pravo na brisanje ličnih podataka (pravo na zaborav)
 • Pravo na ograničavanje obrade
 • Pravo na prijenos podataka
 • Pravo na prigovor
 • Pravo na izvještavanje o povredi ličnih podataka